Voor ieder met groene vingers is het niet alleen leuk, maar ook leerzaam om een duurzame tuin te ontwerpen. Je leert de natuur beter kennen en houdt rekening met, niet alleen de flora, maar ook de fauna. Zo groeien planten het best op vruchtbare grond die regelmatig wordt bemest en omgewoeld door wormen. Dat het voor dergelijke diertjes ook prettig is in de tuin is daarom tevens van groot belang. Wanneer alle factoren in balans zijn kan het ecosysteem langdurig in stand gehouden worden waardoor men er zelf een prachtige groene tuin aan overhoudt.

Grondlaag beschermende grassen

Veel mensen kiezen voor tegels in de tuin voor minder onderhoud. Toch heeft gras voordelen wat betreft het behouden van de bodem in je tuin. Zo zijn er bepaalde grassoorten die een beschermende functie hebben voor de grondlaag. Wel is het van belang om deze vrij te houden van allerlei onkruid.

Om je tuin het beste te onderhouden zonder dat je er zelf veel tijd aan kwijt bent is door middel van een hovenier. Als je een hovenier inschakelt haal je niet alleen jarenlange kennis in huis, maar je kunt er ook altijd bij terecht voor advies over het in stand houden van een mooie tuin in de zomer of hoe je je tuin die moeilijke winter laat overleven.